دوره و شماره: دوره 1434، شماره 116 رمضان، 1392، صفحه 1-530 (ره توشه برادران رمضان 1434) 
7. ره‌آورد معراج

صفحه 95-109

سیدمحمدرضا آصف آگاه


26. طلاق عاطفی

صفحه 437-459

محمدرضا جباران