فضایل امام علی ع از نگاه قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز فرهنگ و معارف قرآن.

10.22081/rt.2013.68301

چکیده

فضایل بی­شمار امام علی ع ، در بیان رسول خدا, و ستایش­های دوستان و دشمنان ‌حضرت، با حلاوت و شورانگیز است؛ اما وصف امام علی ع در قرآن و تکریم و تعظیم آن مرد آسمانی در کلام الهی، پرشورتر و شگفت‌انگیزتر است. آیات فراوانى از قرآن در شأن امام على ع نازل شده و آیات بسیاری نیز در بیان پیامبر و ائمه معصومین ع بر حضرت انطباق یافته است.