اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعید روستاآزاد

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اکبر مومنی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی محمدی

حجت الاسلام والمسلمین علی نظری منفرد

حجت الاسلام والمسلمین میرتقی قادری

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا انصاری

حجت الاسلام والمسلمین عبدالکریم پاک نیا تبریزی

مدیر مسئول

سعید روستاآزاد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

saeidrostaazadyahoo.com

سردبیر

علی اکبر مومنی

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

akmomenigmail.com

اعضای هیات تحریریه

ناصر رفیعی محمدی

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

n.rafei110yahoo.com

علی نظری منفرد

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم

salam2959yahoo.com

میرتقی قادری

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم

mir.ghaderiyahoo.com

عبدالکریم پاک نیا

محقق و پژوهشگر

paknia86yahoo.com