آداب میهمانی در اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه و پژوهشگر.

10.22081/rt.2013.68312

چکیده

ماه رمضان، ماه خدا است. انتساب ماهی از ماه‌های قمری به خداوند، همانند انتساب روح انسانی به خداوند، برای تعظیم و تکریم است. خداوند با این انتساب، بر آن است تا بر اهمیت و عظمت این ماه تأکید کند و انسان‌ها را به بزرگداشت آن تشویق نماید؛ هرچند که همه ماه‌‌ها از آنِ خدا است و چیزی در جهان، جز مظاهر وجودی خداوند نیست.