طلاق عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

10.22081/rt.2013.68319

چکیده

تحول شرایط زندگی اجتماعی و آزادی نسبی زنان در جامعه امروزی، از برخی بیماری‌های پنهان خانوادگی پرده برداشته و آن‌ها را به عنوان بیماری و ناهنجاری مطرح کرده است؛ بیماری‌هایی که پیش از این نیز وجود داشته، ولی مورد توجه قرار نگرفته و به عنوان بیماری شناخته نشده است. یکی از بیماری‌های کشنده خانوادگی، عارضه سردی روابط است که در زمان ما با نام «طلاق عاطفی» شناخته می‌شود. در این مقاله تلاش می‌کنیم این عارضه را معرفی، اسباب و پیامدهای آن را شناسایی و راه‌های مقابله با آن را از منظر آیات و روایات بررسی کنیم.