آسیب‌شناسی مهدویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

* عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی.

10.22081/rt.2013.68305

چکیده

با وجود دشمنی­های فراوان در برابر ترویج آموزه­های دینی، به‌ویژه مباحث مربوط به حضرت مهدیأ در دوران معاصر، توجه به باور مهدویت روزبه‌روز در حال گسترش است. علاقة روزافزون و احساس نیاز در عرصه­های عقلی و عاطفی، ضمن این‌که امر بسیار مبارکی است، سبب شده تا در کنار آموزه­های اصیل و عمیق، گاهی نیز انحراف‌هایی سر برآورده، چند صباحی توجه برخی انسان‌های ساده­انگار و یا مغرض را به خود جلب نماید.
بررسی انحرافات، کاری بس شایسته، ضروری و مشکل می­نماید؛ اما از آن‌جایی که بررسی فراگیر آن نیازمند آثار گسترده است، از این رو، مناسب­تر دیده شد تا به ارائه مباحثی کلی در این باره بسنده شود.