موضوعات سخنرانی در ماه رمضان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی جامعۀ المصطفی العالمیة.

10.22081/rt.2013.68296

چکیده

قرآن کریم در یک اصل کلی می‌فرماید: «اُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ؛[1] پیامبران کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است. پس، از هدایت آنان پیروی کن.»
ده‌ها آیه در قرآن داستان‌ها و ویژگی‌های انبیا را ذکر نموده و به پیامبر اکرم, فرمان می‌دهد تا آنان را الگو قرار دهد. ویژگی‌های انبیا در قرآن، برخی مشترک و بعضی نیز از صفات برجسته اخلاقی یک پیامبر است که به اقتضای زندگی آنان، بر آن تأکید شده است. هر کدام از این صفات، به همراه ذکر مختصری از تاریخ آنان، می‌تواند محور خوبی برای بحث در ماه رمضان باشد.[1]. انعام، آیه 90.