احکام کاربردی ماه ‌رمضان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ارزیاب مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی.

10.22081/rt.2013.68298

چکیده

بیان و آموزش احکام فقهی، از وظایف اساسی حوزه‌های علمیه و مبلّغان دینی است که البته بیان این نوع مسائل، دارای پیچیدگی‌های بسیاری می‌باشد؛ چرا که از یک طرف، موضوعات و فروعات جدید فقهی هر روز مورد سؤال واقع می‌شود و از سوی دیگر، اختلاف فتاوای مراجع عظام در بعضی از موارد به‌راحتی در دسترس مبلّغان نیست. به این جهت، برای سرعت دسترسی مبلّغان، در ماه مبارک رمضان، بعضی از موضوعات مورد نیاز در این ماه در باب روزه و احکام مسافر و زکات فطره مورد بررسی قرار گرفته است. در این مجموعه، سعی شده تا جواب‌ها مطابق با آخرین فتاوای مراجع معظم باشد. جهت رعایت اختصار، از آوردن القاب و عناوین مراجع معظم خودداری شد و به همین جهت، نشانی بسیاری از مسائل، به صورت کلی همچون: توضیح المسائل دوازده مرجع، احکام مسافر تدوین گروه فقه مرکز ملّی پاسخگویی به سؤالات دینی، جزوة روزه، بخش استفتائات کتبی جامعة الزهراء و استفتائات موجود در مرکز ملّی پاسخگویی به سؤالات دینی بیان شده است. البته در این منابع، نشانی مسأله به طور دقیق از رساله‌ها و استفتائات آنان بیان شده است. گفتنی است که نشانی‌ها در پاروقی با علامت اختصاری می‌آید، مانند: مراجع م 1570 (توضیح المسائل دوازده مرجع، مسأله 1570)، استفتائات مرکز ملی (استفتائات موجود در مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی) و جزوه جامعة الزهراء (جزوه روزه واحد پاسخگویی جامعة الزهراء). از همکاری مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در به ثمر رسیدن این مقاله نهایت تشکر و سپاس‌گزاری می‌شود.