یاد مرگ و آثار تربیتی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی.

10.22081/rt.2013.68303

چکیده

از نظرگاه قرآن و روایات، دلبستگی به حیات دنیوی، مهم‌ترین عامل فراموشی خداوند و روز قیامت است. کسانی که خداوند و روز حساب را فراموش کنند، در قیامت خود فراموش شده، به صورتی نابینا وارد محشر می‌شوند. راهکار اصلی، رهایی از دنیاگرایی، ایمان قوی به قیامت و یاد مرگ است. پیامبر اعظم, زیرک‌ترین مؤمنان را کسانی می‌داند که بیش از همه به یاد مرگ باشند و بیش از همه برای آن آماده باشند. یاد مرگ، افق دید انسان را تا بی‌نهایت بالا می‌برد و اعمال او را به سوی آخرت سوق می‌دهد.انسان با یاد مرگ، زندگی دنیوی خود را در جهت حیات اخروی مدیریت و مهندسی می‌کند. یاد مرگ، انجام اعمال صالح، نابودی آرزوهای طولانی و کسب آمادگی برای مرگ را به دنبال دارد.