آموزه‌های اخلاقی در دعای ابوحمزه ثمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی.

10.22081/rt.2013.68311

چکیده

«دعا»، اظهار احتیاج و نیاز به نزد خداوند بى­نیاز است. دعا بیان تهیدستى، فقر و ندارى به محضر غنى مطلق و مالک جهان هستى است. دعا برای هر انسان نیازمند و غنی، موجب آرامش قلب و روح او می­شود. دعا، نه تنها برای انسان آرامش‌بخش است، بلکه او را از قدرت غیر خدا نیز بی­نیاز می­کند.
عالی­ترین گونه دعا زمانی است که دعا خود هدف، عمل و مقصد باشد. آن‌ها که می­خواهند در یک جمله از فقر، ضعف و عجز خویش و از توجه، لطف و قرب او حرف بزنند، دعا می­کنند.