جوانی و جایگاه آن در تربیت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی.

10.22081/rt.2013.68320

چکیده

دوران جوانی، از مهم‌ترین و در عین حال، پچیده‌ترین مراحل زندگی است؛ به طوری که هیچ یک از متخصصان امر تعلیم و تربیت، ادعای دست‌یابی به همه مسائل و اسرار آن را ندارند. تنوع احوال، دگرگونی‌های رفتار، خواسته‌ها، موضع‌گیری‌ها، یا حساسیت‌ها ‌موجب گردیده که روان‌شناسان، این مرحله از حیات را «مرحله بحرانی» معرفی کنند. از طرفی، این دوران با توجه به قدرت و نیروی جوان، از بزرگ‌ترین فرصت‌ها و نعمت‌های خداوندی است که در سایه تربیت صحیح می‌تواند خیر و سعادت جوان و جامعه را تأمین نماید.