چگونگی شناخت خدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی.

10.22081/rt.2013.68299

چکیده

یکی از نیازهای اساسی ما انسان‌ها، نیاز معرفتی و شناختی است. هر انسانی این موضوع را در خود احساس می‌کند و مایل است دربارۀ خود و دیگران شناخت پیدا کند. از این رو، هرگاه به مطلب جدیدی برمی‌خورد و مسأله تازه‌ای برایش کشف می‌شود، احساس خوبی به او دست می‌دهد. اصولاً پیشرفت‌های علمی فراوانی که در جهان پیدا شده، تا حد بسیاری ناشی از عطش علمی دانشمندان بوده است که خواسته‌اند به اسرار جهانی که در آن زندگی می‌کنند، پی ببرند. دین مبین اسلام نیز که مطابق با نیازهای فطری انسان ظهور کرده، بر مسأله شناخت تأکید ویژه کرده است و کسانی را که جویای برآورده‌سازی این نیاز فطری خود هستند و به دنبال کسب معرفت‌اند بسیار ستوده است.