دوره و شماره: دوره 2، شماره 5 رمضان، بهار 1400، صفحه 1-296 
6. عوامل غفلت از نگاه قرآن

صفحه 59-67

سید علی‌اکبر حسینی رامندی


14. عرصه‌های بخشش مالی معصومین(ع)

صفحه 137-146

یدالله مقدسی؛ محمدجواد پُردل