عزت‌ نفس در آموزه‌های اسلامی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/rt.2021.69725

چکیده

خدای متعال، انسان را موجود محترم و گرامی آفریده است؛ از این­ رو او باید عزت­ نفس خود را که از پایه‌های اساسی شخصیت است، حفظ کند. عزت ‌نفس، مایه آزادگی و والایی همت است. عزتمندان هرگز به ذلت، خواری و رذالت تن نمی‌دهند و سرمایه شرافت و آزادگی خود را با هیچ قیمتی معامله نمی‌کنند. برای فهم اهمیت عزت ‌نفس و ارزش جان انسان، همین بس که اهل‌بیت(ع) همواره مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح داده‌اند. شجاعت، نترسیدن از مرگ و اعتماد به‌ نفس، از نشانه‌های عزت ‌نفس و بندگی خدا، خداترسی، دل بریدن از غیر خدا، حق‌مداری و صداقت، از عوامل عزت ‌نفس هستند. طمع‌ورزی، اظهار نیاز به مردم، رفتارهای جاهلانه و انجام کارهای فوق توانایی نیز از عوامل خدشه‌دار شدن عزت است. 

کلیدواژه‌ها