کاردکردهای انتظار فرج در آموزه‌های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مهدویت، دکتری مطالعات تطبیقی ادیان

10.22081/rt.2021.69742

چکیده

یکی از مباحث مهم در عرصه مهدویت، انتظار برای ظهور آخرین منجی بشریت است. برداشت‌های گوناگونی از واژه «انتظار» صورت گرفته است که هر یک از آنها می‌تواند سمت و سوی رفتار منتظران را مشخص کند و به تبع آن، آثار مختلفی در زندگی منتظران بر جای بگذارد. در این میان، انتظار راستین که همسو با آیات و روایات اسلامی است و عقل و عرف نیز از آن پشتیبانی می‌کند، آثار و کارکردهای بسیار سازنده‌ای در حیات انسان منتظر و جامعه منتظران دارد. در این مقاله کارکردهای انتظار فرج را در آموزه‌های دینی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها