دوره و شماره: دوره 1435، شماره 119 محرم، 1392، صفحه 1-280 (ره توشه برادران محرم 1435) 
14. اهمیت غیرت از نگاه اسلام

صفحه 199-210

عبدالکریم پاک نیا تبریزی