دوره و شماره: دوره 1439، شماره 154 محرم ویژه‌نامه خانواده، 1396، صفحه 1-152 (ره توشه خانواده محرم 1439) 
1. بررسی علل تجرّد دختران جوان

صفحه 9-21

ناهید السادات قائم مقام فراهانی فاطمه علی میرزایی