دوره و شماره: دوره 1439، شماره 152 رمضان ویژه‌نامه خانواده، 1396، صفحه 1-272 (ره توشه خانواده رمضان 1439) 
3. روان‌شناسی بلوغ دختران و وظایف والدین

صفحه 43-57

راضیه علی اکبری سیدابوالفضل بابایی


7. آسیب‌شناسی شغل‌های نامناسب زنان

صفحه 103-114

ناهیدالسادات قائم مقام فراهانی