درآمدی بر سبک زندگی خانواده اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده سبک زندگی. کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی و پژوهشگر موسسه سبک زندگی آل‌یاسین.

10.22081/rt.2017.67838

چکیده

سبک زندگی(lifestyle) موضوعی میان‌رشته‌ای و به‌منزله نقشه راه زندگی قابل بازخوانی در فرهنگ اسلامی است؛  همان‌طور که مقام معظم رهبری می‌فرماید: «رفتار اجتماعی و سبک زندگی، تابع تفسیر ما از زندگی است. هدف زندگی چیست؟! هر هدفی که ما برای زندگی معیّن کنیم، برای خودمان ترسیم کنیم، به‌طور طبیعی، متناسب با خود یک سبک زندگی به ما پیشنهاد می‌شود» .