کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
جریان تقابل حق و باطل در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 17، خرداد 1403، صفحه 17-28

10.22081/rt.2024.75820

رضا صابری؛ علی اصغر نصرتی