برخورد تمدن اسلام و غرب از نگاه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ و تمدن اسلامی

10.22081/rt.2024.75821

چکیده

پیامبر(ص) با هجرت به مدینه، تمدن اسلامی را در این شهر پایه‌گذاری کرد. پس از رحلت حضرت محمد(ص) متأسفانه شرایط و فضایی فکری به وجود آمد که عمل حداکثری ناممکن شد؛ اما آموز‎ه‌‎های اسلام به اندازه‌ای متعالی بود که حتی عمل حداقلی به آن توانست تمدن بزرگی را به وجود آورد.
در نوشتار پیش‎رو با روش توصیفی ـ تحلیلی به شیوۀ برخورد تمدن غرب و اسلام از نگاه امام خمینی(ره) پرداخته می‌‎شود.
برای پی‎بردن به نظر امام در برخورد تمدن غرب و اسلام باید ابتدا این دو تمدن تعریف و شرح داده شود.
فرهنگ و تمدن از واژه‌هایی هستند که قوام حکومت‌ها و مکتب‌ها بر آنهاست و هر کشوری می‌کوشد فرهنگ و تمدن خود را ارتقا بخشد و به دیگر کشورها صادر کند؛ زیرا یکی از راه‌‎های ارتقای فرهنگ و تمدن، اقتباس از تمدن‎‌‌های دیگر است و رشد تمدنی گاهی متکی به تمدنی است که با تمدن مادر متفاوت است.[1]
 
[1]. علی‌اکبر  ولایتی، فرهنگ و تمدن اسلامی، ص 21.

کلیدواژه‌ها