مبانی سیاسی امام خمینی(ره) از دیدگاه مقام معظم رهبری(دام ظله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

10.22081/rt.2024.68872.1410

چکیده

امام خمینی(ره) را به‌حق می‌توان یکی از شخصیت‌های نادر معاصر دانست که بسیاری از اندیشمندان جهان بدان اذعان دارند. دکتر مصطفی ایوب[1] دربارۀ رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران می‌گوید: «بنده معتقدم که تاریخ، امام خمینی(ره) را به ‌عنوان بزرگ‌ترین شخصیت جهانی قرن بیستم معرفی خواهد کرد؛ زیرا او فردی بود که هم نبوغ سیاسی و هم نبوغ دینی داشت».[2] او در ادامه بیان می‌دارد: «من بر این باورم که از لحاظ قدرت فکری، امام تنها یک فرد یا پدیده فردی نبود، بلکه یکی از سازندگان تاریخ بود».[3]
 
[1]. دانشمند مسلمان آمریکایی و مسئول گـروه مطالعات ادیان در دانشگاه تامبل آمریکا.
[2]. عبدالکریم پاک‌نیا، «امام خمینی; از منظر دانشمندان جهان»، ص 14.
[3]. همان.

کلیدواژه‌ها