دوره و شماره: دوره 2، شماره 5 رمضان، بهار 1400، صفحه 1-296 
6. عوامل غفلت از نگاه قرآن

صفحه 59-67

سیدعلی اکبر حسینی رامندی


14. عرصه های بخشش مالی معصومین علیهم السلام

صفحه 137-146

یدالله مقدسی؛ محمد جواد پردل محسن آباد