درباره نشریه

هدف مجله ره توشه تهیه محتوای تبلیغی برای مبلغان است که در ماه های رمضان و دهه محرم ارائه می گردد و محتوای آن کاربردی ، متقن  ، مستند و با توجه به نیاز های جامعه تدوین می شود. این اثر به همت گروهی از نویسندگان فاضل و محققان فرهیخته با قلمی روان تدوین می شود و در اختیار مبلغان قرار می گیرد