اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعید روستاآزاد

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اکبر مومنی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی محمدی

حجت الاسلام والمسلمین علی نظری منفرد

حجت الاسلام والمسلمین میرتقی قادری

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا انصاری

حجت الاسلام والمسلمین عبدالکریم پاک نیا تبریزی

مدیر مسئول

سعید روستاآزاد

معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

saeidrostaazadatyahoo.com

سردبیر

علی اکبر مومنی

رئیس گروه تولید محتوا

akmomeniatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

ناصر رفیعی محمدی

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

historyatmiu.ac.ir

علی نظری منفرد

نخبه علمی و پژوهشگر

salam2959atyahoo.com

میرتقی قادری

نخبه علمی و پژوهشگر

mir.ghaderiatyahoo.com

علیرضا انصاری

محقق و پژوهشگر

alireazaansariatgmail.com

عبدالکریم پاک نیا

محقق و پژوهشگر

paknia86atyahoo.com