دوره و شماره: دوره 1439، شماره 154 محرم ویژه‌نامه خانواده، 1396، صفحه 1-152 (ره توشه خانواده محرم 1439) 
بررسی علل تجرّد دختران جوان

صفحه 9-21

10.22081/rt.2017.67836

ناهید السادات قائم مقام فراهانی فاطمه علی میرزایی