آسیب‌شناسی نگرش زنان نسبت به فرزندآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22081/rt.2017.67843

چکیده

نگرش، ترکیبی از باورها، عواطف و اهداف رفتاری است که باعث شکل‌گیری تمایل نسبتاً پایدار در فرد نسبت به شخص، شی‌ء یا رویداد می‌شود و اثراتش را در احساس و رفتار فرد نمایان می‌سازد.  به عبارتی نگرش، «مکانیسم پنهانی» است که رفتار را هدایت می‌کند؛  ازاین‌رو می‌توان با مطالعه نگرش افراد در موضوعات مختلف، رفتار آنان را پیش‌بینی یا مدیریت نمود.
امروزه با تغییر و تحولات به وجود آمده در سبک زندگی، اثرات نامطلوبی را در نوع نگاه افراد به موضوعات گوناگون زندگی شاهد هستیم؛ بی‌رغبتی و کم‌رغبتی زنان امروزی به فرزندآوری از آن جمله است.