چگونگی سنجش اعمال در قیامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت ‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/rt.2019.67757

چکیده

یکی از مهم‌ترین احوال و منزلگاه‌های قیامت، مرحله رسیدگی به حساب خلایق و سنجش اعمال در دادگاه عدل الهی است. میزان، از ضروریات دین است و آیات قرآن به‌صراحت از آن سخن گفته‌ است. بر اساس آیات و روایات، پس از ارائه اعمال و گواهی شاهدان، اعمال انسان مورد سنجش قرار می‌گیرد.
خواجه طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد می‌نویسد: «وَ سائِرُ السَّمِعیّاتِ مِنَ المیزانِ وَالصِّراطِ وَالحِسابِ وَتَطایِرُ الکُتُبِ مُمکِنَهٌ دَلَّ السَّمعُ عَلی ثُبوتِها فیَجِبُ التَّصدیقُ بِها؛  سایر اموری که در دلیل‌های نقلی آمده است، مانند: میزان، صراط، حساب و گشوده‌شدن نامه‌های اعمال، اموری ممکن است که نقل بر ثبوت آن دلالت کرده است. از‌این‌رو، تصدیق و ایمان به آن، واجب است.»
در این نوشتار، به بررسی چگونگی سنجش اعمال در قیامت می‌پردازیم.