افزایش و تنظیم جمعیت از منظر روایات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

10.22081/rt.2015.68194

چکیده

جمعیت، مؤلفه‌ای اساسی در شناسایی و معرفی جوامع بشری، و از جمله مسائل مهم در مباحث اجتماعی است که شناخت آن، نقش بسزایی در پیشبرد و بهینه‌سازی فرهنگ و اقتصاد یک کشور دارد.
اگرچه صاحب‌نظران نگرش‌های متفاوتی در خصوص افزایش یا کاهش جمعیت بیان نموده‌اند، اما آنچه از آموزه‌های قرآنی و روایی برداشت می‌شود، مطلوبیت افزایش کمّی و کیفی نسل یا ازدیاد جمعیت صالح است که در جای خود، مایه مباهات پیشوایان دین قرار گرفته است و البته اسلام، تنها در صورت وجود شرایط و دلایل خاص، کاهش جمعیت را امری توجیه‌پذیر می‌داند.