دانش‌آموخته حوزه علمیه و دکترای مدرسی معارف اسلامی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته حوزه علمیه و دکترای مدرسی معارف اسلامی.

10.22081/rt.2018.67772

چکیده

در خصوص موضوع مصرف، دو نوع نگرش قابل توجه و بررسی است؛ یکی نگاه اسلام و دیگری دیدگاه دنیای مدرن. از منظر اسلام، مدیریت مصرف، نیمی از یک زندگی کامل است؛ چنان‌که امام علی می‌فرماید: «التَّقْدِیرُ نِصْفُ الْمَعِیشَة؛  تقدیر و اندازه‌گیری، نیمی از زندگی است.» اما نگرش دنیای مدرن به مدیریت مصرف را می‌توان از نمایشنامه آرتور میلر فهمید؛ آنجا که می‌گوید: «سال‌ها پیش، کسی که حالش بد بود و نمی-دانست با خود چه کند، می‌رفت کلیسا، انقلاب می‌کرد و از این قبیل. امروز تو حالت بد است؟ نمی‌توانی سردربیاوری رستگاری چیست؟ برو خرید!.»