راه‌های تقرب به خدا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و نخبه تبلیغی

10.22081/rt.2019.67681

چکیده

یکی از موضوعات جالب توجه برای عموم مردم و به‌ویژه نسل جوان، راه‌های تقرب به پروردگار یا به عبارت دیگر «سیر و سلوک الی الله» است؛ اما با توجه به مسیرهای انحرافی در این راه، لازم است برای پیمودن صحیح این طریق، از کلام اهل‌بیت ع : بهره گرفت.