آداب دعا در سیرۀ اهل بیت ع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2019.67676

چکیده

شناخت آداب دعا و رعایت آن، یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در موضوع دعاست که بی‌توجهی به آن، چه بسا سبب محرومیت از استجابت دعا و دیگر برکات این عبادت ارزشمند می‌گردد. بسیاری از بندگان خدا نمی‌دانند چگونه با آفریدگار خویش نجوا کنند و حاجاتشان را از او بخواهند. گاه با یأس و نا امیدی دعا می‌کنند و گویی ـ پناه بر خدا ـ خدایی کوچک و ناتوان را می‌خوانند. گاه طوطی‌وار دعا می‌کنند و دل و زبانشان با یکدیگر هم‌صدا نیست و گویی خدای غایب را می‌خوانند. بسیاری از آنان توجه ندارند که از خدای بزرگ، بهترین‌ها را بخواهند و نگاه‌هایشان فروهشته به دنیا نباشد، هم‌چون کودکی که اندیشه‌ای جز بازی و سرگرمی و خوشگذرانی ندارد.
مدرسه ادعیه اهل‌بیت ع : آن‌چنان کامل و جامع است که در قالب دعا، آداب آن را نیز آموزش می‌دهد. البته آداب دعا فراوان است و مواردی هم‌چون تضرع، ابتهال و گریه در هنگام دعا و انتخاب بهترین زمان‌ها، مکان‌ها و حالت‌ها برای دعا را نیز شامل می‌شود؛ ولی در این مقاله مختصر تنها به برخی محورهای این مدرسه انسان‌ساز اشاره می‌کنیم و پیش از آن کمی درباره ضرورت رعایت آداب دعا سخن می‌گوییم.