آرامش و آسایش در زندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2019.67666

چکیده

هنر خوب زیستن در تمام سال‌های زندگی، به عنوان تأثیرگذارترین هنر، تا به حال مورد توجه بسیاری از انسان‌های خردمند بوده است. بسیاری از اتفاقات مهم خلقت با این هنر در ارتباط هستند؛ از جمله «فلسفه بعثت انبیا»؛ برانگیختن گنجینه‌های خرد است.
امام علی ع فرموده است: «وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُول»: «خدا انبیا را فرستاد تا گنجینه‌های عقل را آشکار نماید». وقتی عقل آشکار شد، انسان قدر و قیمت خودش را می‌شناسد و مورد مغفرت پروردگار قرار می‌گیرد. همان‌گونه که امیرمؤمنان ع در روایتی دیگر می‌فرماید: «رَحِمَ اللهُ امْرءً عَرَفَ قَدْرَهُ»: «خداوند مشمول رحمت قرار دهد کسى را که اندازه و قدرش را بشناسد». این رحمت و مغفرت، پاداش خوب زیستن است!
برای «صاحب‌نظر» شدن، باید نوع نگاه ما به زندگی، نیک و هنرمندانه باشد؛ چرا که اگر انسان به تمام اتفاقات زندگی از پشت عینک خوب زیستن بنگرد، به سعادت می‌رسد.