حلم در سیرۀ اخلاقی ائمه معصومان ع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

10.22081/rt.2019.67660

چکیده

هدف تمامی ادیان و پیامبران الهی و ائمه معصومین:، تربیت آدمی و دعوت به فضائل اخلاقی است. در اسلام، مکارم اخلاق و خوی‌های پسندیده از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند؛ چنانکه اخلاق، یکی از اهداف مهم بعثت است که پیامبر اکرم ص آن را بیان فرموده است: «إِنَّمَا بُعِثْتُ‏ لِأُتَمِّمَ‏ مَکَارِمَ‏ الْأَخْلَاقِ‏».خداوند هم در قرآن کریم پیامبر ص را با عبارت «خُلُقٍ عَظیم» به عنوان الگوی اخلاقی به انسان‌ها معرفی کرده است.  
رفتار و گفتار پیامبر ص و ائمۀ معصومین:، الگوهایی جاویدان اخلاق اسلامی هستند. یکی از برترین سجایای اخلاقی معصومین:، حلم و بردباری است؛ چنانکه در زیارت جامعه کبیره، از ایشان به عنوان منتهای بردباری یاد شده است.