گام دوم انقلاب؛ مثلث «خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق

10.22081/rt.2019.67657

چکیده

رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) از چلۀ انقلاب به عنوان چلۀ پرافتخار یاد و «گام دوم انقلاب» را در قالب مثلث «خود­سازی، جامعه­ پردازی وتمدن سازی» ارائه داد: «و انقلاب پُرشکوه ملّت ایران، تنها انقلابی است که یک چلّۀ پُرافتخار را بدون خیانت به آرمان ­هایش پشت سر نهاده و  از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین مرحلۀ خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی شده ‌است».
رهبر فرزانه انقلاب، با بیانیه گام دوم، چشم­انداز آینده انقلاب را ترسیم نمودند و راه روشن انقلاب را به نسل جوان نشان دادند، جا دارد با تحلیل و بررسی «بیانیه گام دوم انقلاب» ابعاد گوناگون آن به جامعه ارایه شود. در این نوشتار به تحلیل مختصری از این بیانیه می­پردازیم.