نویسنده = مهدی فدایی
تعداد مقالات: 2
1. دانش‌آموخته حوزه علمیه و دکترای مدرسی معارف اسلامی.

دوره 1440، شماره 157، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-61

مهدی فدایی


2. زشتی‌زدایی از گناه

دوره 1439، شماره 155، بهار و تابستان 1396، صفحه 127-142

مهدی فدایی