نویسنده = علی اکبر ذاکری
تعداد مقالات: 2
1. اهداف فرازمانی و فرامکانی قیام امام حسین ع

دوره 1441، شماره 172، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-39

علی اکبر ذاکری


2. صلح امام حسن ع تلاشی برای حفظ ارزش‌ها

دوره 1434، شماره 116، بهار و تابستان 1392، صفحه 229-248

علی اکبر ذاکری