اهداف فرازمانی و فرامکانی قیام امام حسین ع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/rt.2019.67452

چکیده


نهضت‌ها و حرکت‌های انقلابی که در سطح جهان رخ داده، گاهی منطقه‌ای و گاه محدود به یک کشور با اهداف ملی است. گاهی نیز یک حرکت ‌انقلابی در عین اینکه در منطقه‌‌ای خاص رخ می‌دهد، اهداف مهمی دارد که مخصوص مکان و زمان و عصری خاص نیست. چنین اهدافی برای آزادی‌خواهان جهان که در هر عصری دست به قیام می‌زنند، الگوست. بسیاری از حرکت‌هایی که داعیه جهانی داشتند، معنویت و ارزش‌های ‌انسانی را مد نظر نداشته و الگو قرار نگرفتند. قیام امام ‌حسین ع اهدافی عالی و کلی را در نظر داشت که در هر زمان و مکانی الگوست؛ زیرا ارزش‌های ‌انسانی و ملاک‌های‌ الهی را مورد توجه داشت و برای رسیدن به آن، از جان خود گذشت، با ستمگری مبارزه کرد که به ارزش‌ها بها نمی‌داد و شرایط لازم را برای حکمرانی نداشت.