نویسنده = عیسی زاده، عیسی
تعداد مقالات: 2
1. شاخصه‌های الگوی مقاومت

دوره 1441، شماره 1، بهار 1399، صفحه 257-267

عیسی عیسی زاده


2. رفتارشناسی امام خمینی ره با همسر

دوره 1435، شماره 119، پاییز و زمستان 1392، صفحه 237-249

عیسی عیسی زاده