نویسنده = شریعتی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. جلوه‌های اعتدال در زندگی انسان

دوره 1435، شماره 119، پاییز و زمستان 1392، صفحه 185-199

سعید شریعتی