نقش قیام امام حسین علیه السلام در ایجاد تمدن نوین اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ و تمدن اسلامی

10.22081/rt.2024.69292.1422

چکیده

جنگ‌های بزرگی در طول تاریخ اتفاق افتاده است که برخی از آنها با وجود سال‌ها طول‌کشیدن، تنها در کتاب‌های تاریخی یا دروس مرتبط با تاریخ از آنها یاد می‎شود؛ اما جنگی یک‌روزه در 1400 سال پیش واقع شد که وجهه‌ای بین‌المللی پیدا کرد و بیشتر مردم دنیا ـ زیاد یا کم ـ دربارۀ آن آگاهی دارند؛ چراکه جنس این جنگ متفاوت از جنگ‌های دیگر است و مقایسه‌شدنی با آنها نیست؛ زیرا یک جنگ یا درگیری عادی نبود و همین دلیل موجب ماندگاری آن شده است. این قیام تنها ویژۀ شیعیان و حتی مسلمانان نیست؛ از این‌رو باید از زاویه تمدنی به آن نگریست. این نگرش سبب درک بیشتر از رسالت جاودان این نهضت بر مناسبات بشری خواهد شد و در صورتی که مبلغان نیز چنین نگاهی را در خود تقویت کنند، حماسه حسینی را جامع‎تر درک کرده و رسالت عاشورایی را با این نگرش تدوین و تشریح می‎‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات