پیوند حماسه و عرفان در سیره و مکتب حاج قاسم سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مؤسسه روایت سیره شهدا

10.22081/rt.2021.61217.1104

چکیده

معرفتی که با حماسه و خروش همراه نباشد و به جای آن خمودی و افسردگی جانشین صولت و نفوذ شده باشد، هرگز راه به جایی نخواهد برد و سالک مسلک عرفان در سرای انزوا یا در تار تنیده‌‌ افکار خود می‌ماند و یا در خلوت سلوک خویش، لنگان راه می‌پیماید. چنان‌که حماسه و دشمن‌ستیزی بدون معرفت و شناخت نیز، نه تنها نمی‌تواند سلحشور میدان رزم را به اوج قله‌‌ سعادت رهنمون باشد، بلکه چه ‌بسا وی را به حضیض شقاوت و دره رذالت سوق ‌دهد.
هرچند در طول تاریخ برخی کوشیده اند تا دو مقوله عرفان و حماسه را از یکدیگر جدا سازند تا یک دست صدا نداشته باشد. اما بدیهی است که این دو کوچک‌ترین تضادی با یکدیگر ندارند. انگیزه اصلی جهاد و هدف حماسه‌ی عارف احیای توحید و اعتلای کلمة الله و طرد هرگونه شرک و کفر است. با کاوش در زندگی مجاهدان شهید همیاری سطوت حماسه را با شکوه معرفت مشاهده می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها