شاخص‌هایی از مکتب اخلاقی امام رضا ع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه علوم اجتماعی

10.22081/rt.2020.69315

چکیده

آدمی دوستدار کمال و فضیلت‌های انسانی است و به افراد آراسته به فضایل و زیبایی‌های معنوی و حقیقی، عشق می‌ورزد و دوست دارد با الگو گرفتن از آنها، رفتارهای فردی و اجتماعی خویش را سامان دهد. از همین روست که اسلام با توجه به شناختی که از ماهیت انسان و سعادت او دارد، الگوهای برجسته‌ای را برای رشد و تعالی او قرار داده است. در مکتب اخلاقی اسلام که همه پیشوایان معصوم آن الگوهای بی‌نظیر اخلاق نیکویند، مکتب اخلاقی امام رضا ع یکی از پربارترین مکتب‌های اخلاقی است؛ زیرا آن حضرت به سبب اوضاع و احوال روزگار خویش در شرایط مختلفی قرار گرفت و در هر جایی به مناسبت‌ها و شرایط گوناگون، سخنان و رفتارهای ویژه آن شرایط از آن حضرت نقل شد که در نوع خود  کم‌نظیر است. در این مقاله نمونه‌هایی از مکتب اخلاقی امام رضا ع همچون خوش‌خلقی، ساده‌زیستی، دستگیری از نیازمندان، تواضع و فروتنی بررسی می‌شود.