محبوبان الهی از نگاه قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح ۳ حوزه علمیه قم .

10.22081/rt.2020.68568

چکیده

در برخی آیات قرآن، چهره مؤمنانی به تصویر کشیده که خداوند آنان را محبوب خود دانسته است. این مؤمنان را می‌توان به نُه گروه «پرهیزکاران»، «صابران»، «توکل ‌کنندگان»، «توبه ‌کنندگان و پاکیزگان»، «رزمندگان»، «نیکوکاران»، «بر پا کنندگان عدالت» و «پیروان و فرمانبران از پیامبر9» تقسیم کرد. از آنجا که هر یک از این گروه‌ها مورد توجه خاص قرآن کریم قرار گرفته‌اند، شایسته است هر یک از این گروه‌ها به صورت مستقل بیان و بررسی شوند. از میان آن‌ها، به «تقواپیشگان»، «صابران»، «توکل­کنندگان» و «توبه­کاران» می‌پردازیم.