راه‌های پیشگیری از گناه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم.

10.22081/rt.2020.68567

چکیده

جذاب­ترین و نافذترین موضوعی که متولیان ادیان مختلف در دنیای امروز برای جذب مردم به‌ کار می‌برند، «مهربانی و رحمت الهی» است؛ آن‌گونه که متأسفانه برخی ادعا می‌کنند که ماجرای جهنم و عذاب‌های اخروی، خیلی جدی نیست؛ حرفی که با متون اصیل همه ادیان مخالفت آشکار دارد. به جای این سخنان بی‌مدرک، باید جلوه‌های آشکار و پنهان رحمت الهی را از متون اصلی دین استخراج کرد. برخی الطاف و مهربانی‌های خداوند در پسِ عناوین دیگر پنهان شده است و باید با دقت و تأمل آن‌ها را آشکار کرد. یکی از این مهربانی‌های نهان، «راه‌های متعدد پیشگیری از انجام گناه و معصیت» است که در شکل‌های مختلف در اختیار ما قرار داده شده است. برخی از آن‌ها را خدای متعال مستقیماً انجام می‌دهد و برخی دیگر را با هدایت‌های طبیبانه خود و اولیائش برایمان مهیا می‌نماید. در این مقاله به  برخی از راه‌های پیشگیری از گناه اشاره می‌شود.