نقش معادباوری در استحکام خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسندگان

10.22081/rt.2020.68561

چکیده

در آموزه‌های دین اسلام، خانواده به عنوان اصلی‌ترین رکن جامعه، زمینه‌ساز سعادت و شقاوت انسان‌ها و امت‌هاست. اهمیت و ارزشمندی این نهاد در زندگی اجتماعی، باعث شده است که اندیشمندان به اصول و قوانینی که باعث تقویت و استحکام آن می‌شود، توجه نمایند و در همین راستا عوامل متعددی را که در استحکام خانواده نقش دارند، مورد بررسی قرار دهند. اعتقادات و باورهای دینی، یکی از مهم‌ترین عواملی است که سبب تحکیم خانواده می‌شود؛ زیرا اعتقاد به جهان پس از مرگ، زندگی و به‌ویژه زندگی خانوادگی را هدفمند و آستانه تحمل انسان را در برابر مشکلات افزایش می‌دهد. اعضای خانواده معادگرا، حقوق یکدیگر را رعایت می‌کنند، فرزندان دین‌مدار تربیت می‌شوند و ستون فقرات خانواده مستحکم می‌شود.