راهکارهای ایجاد محبت اهل‌بیت ع در فرزندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای کلام اسلامی و مدرس حوزه و دانشگاه.

10.22081/rt.2020.68558

چکیده

محبت می‌تواند سازنده شخصیت و رشددهنده آدمی به سمت کمال و موتوری قوی، برای حرکت به سمت تمام خوبی‌ها باشد. با ایجاد محبت، روح محبوب و محبّ به هم پیوند می‌خورد، محبّ به محبوب نزدیک می‌شود و به رنگ او در می‌آید. در این میان چه محبتی برای یک مسلمان، بهتر از محبت اهل‌بیت: می‌تواند وجود داشته باشد؟ محبت اهل‌بیت:، اکسیری است که اگر در وجود هر مسلمانی قرار گیرد، مس وجودش را طلا می‌کند. دلبستگی مسلمانان به ائمه اطهار:، زمینه بهتری برای تربیت صحیح و کسب سجایای اخلاقی و انسانی پدید می‌آورد. کودکان و نوجوانانی که با اهل‌بیت: مرتبط هستند، به مراتب کمتر در معرض انحراف و خصلت‌های ناپسند و آلودگی‌های اخلاقی قرار می‌گیرند. بنابراین ایجاد عشق به اهل‌بیت: در قلب فرزندان، می‌تواند زمینه تربیت صحیح دینی را در وجود آنان شکوفا نموده و آنان را از انحرافات و کجروی‌ها باز دارد. مقاله حاضر راهکارهای ایجاد محبت اهل‌بیت: در فرزندان را تبیین می‌نماید.