برنامه امام حسین(ع) در اصلاح فهم عمومی جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نخبه تبلیغی

10.22081/rt.2011.68489

چکیده

آنچه که در بخش‌های قبل آموختیم و مرور نمودیم این بود که اصل هدف‌گذاری امام حسین ع در واقعه عاشورا، تبیین و تعریف حقیقت این بوده است تا در مقابل مکاتب جعلی و آلوده به بدعت حقیقت را برای همیشه روشن نماید و تثبیت رسالت و ولایت، امام و امامت و دین و دیانت بنماید.