پیروی از شیطان؛ سومین علت رویارویی در کربلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

10.22081/rt.2011.68485

چکیده

یکی از وظایفی که به عنوان یک انسان مؤمن، بر عهدة ما است، شناخت دشمن و حربه‌های اوست. دشمن از هر راهی که وارد می‌شود، انسان باید راهکار مقابله و مانع‌شدن از نفوذش را پیدا کند. شناخت حربه‌های شیطان، دام‌ها و راهکارهایی که شیطان از آن راه بر افراد نفوذ می‌کند، خیلی مهم است. اگر ما اینها را نشناسیم، ممکن است ندانسته، جزء گروه شیطان شویم و از گروه حزب‌الله خارج شویم.