ولایت‌ستیزی؛ اولین علت رویارویی در کربلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو عیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

10.22081/rt.2011.68483

چکیده

در رابطه با علت‌های رویارویی و مقابلة آن جمعیت انبوه با امام حسین ع ، این سؤال مطرح است که چرا اکثریتی که کنار جناب مسلم بود، تبدیل به اقلیت؛ بلکه تبدیل به هیچ شد و ایشان تنها ماند؟ چه شد که این دعوت‌های متعدد از امام حسین ع  نتیجة عکس داد و دعوت به مبارزه و شمشیر شد؟! چه شد افرادی، به سادگی حاضر شدند امام حسین ع ، اصحاب و فرزندانش را به شهادت برسانند؟ یا حداقل تماشا کنند، یا سکوت کنند؟